25
Maj
13

Rok duszpasterski

Do najważniejszych obowiązków liturgicznych zaliczają się: ofiarowanie darów, modły, oczyszczenia oraz ablucje, a także pozostałe formy oddawania hołdu bogom oraz świętym. Liturgia chrześcijańska ma za zadanie uobecnić nowiną o zbawieniu, męki i zmartwychwstanie Chrystusa, oraz tworzyć grono wiernych. Liturgia liturgia jest realizowana przez kompletne zgromadzenie, aczkolwiek najważniejsze zadania są zazwyczaj przewidziane dla ludzi uroczyście wyświęconych.

Założeniem, jaki ma cechować się Rok wiary, obchodzony przez dom modlitwy, ma stanowić stworzenie atmosfery do prawdziwego i nowego nawrócenia, wykorzystanie zaangażowania misyjnego na rzecz nowej nauki. Musi też wyrazić wspólne zobowiązanie do nowego zrozumienia oraz studium kluczowych treści wiary, jakie znajdują się w Katechizmie Wiary Katolickiej. Katechizm powinien być też prawdziwym elementem umacniania w wierze, zwłaszcza dla ludzi, którzy dbają o zrozumienie prawdy wiernych.

W okresie przed wielkimi świętami kościelnymi kapłani organizują nauki poświęcone teologii oraz liturgii (rok liturgiczny) zbliżającego się święta. Każda uroczystość związane jest z ważną zasadą wiary, związek pomiędzy wiarą, życiem wiernych a liturgią. Dobre doświadczenie liturgii jest oparte na połączeniu stylu życia z głoszoną wiarą.

Reklamy


%d blogerów lubi to: